Ülekannetega seotud lisateenuste tasud

Paysera pakub enamikke teenuseid klientidele omahinnaga. Tavaliselt hõlmab see üksnes meie partnerite tasusid, kuid mõnikord on teenuse osutamiseks vaja rohkem tööjõudu, seetõttu on ka teenustasu kõrgem.

Teenuse nimetus Hind
Rahaliste vahendite kontole krediteerimine vastavalt juhistele Tasuta
Tasu konto valesti täiendamise eest, kui makse on tehtud järgimata juhiseid, märkides valesti makse eesmärki 1 EUR
Tasu konto valesti täiendamise eest, kui makse tehakse muusse panka kui toodud juhistes 1% max 15 EUR + tegelikud kulud

1% + panga tegelikud kulud (Bulgaaria pankadel.)
Tasu rahaliste vahendite tagastamise eest, kui makset ei ole võimalik saaja kontole krediteerida (nt valede makse andmete tõttu) 1 EUR + panga tegelikud kulud
Rahvusvahelise makse andmete täpsustamine / välismakse tühistamine* / järelpärimine, kui ülekanne on Paysera süsteemist välja saadetud 10-42 EUR + panga tegelikud kulud
(10-70 EUR)**
SEPA makse tühistamine* 2 EUR, kui makse ei ole Paysera süsteemist veel välja saadetud
10 EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 15 kalendripäeva ei ole veel möödunud
22 EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 15 kalendripäeva on möödunud
SEPA välkmakse tühistamine* 10 EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 15 kalendripäeva ei ole veel möödunud
22 EUR, kui makse on Paysera süsteemist välja saadetud ja 15 kalendripäeva on möödunud
Teenustasu sisemise ülekande (Paysera kasutajate vahe) tagastamise eest 2 EUR
Korrespondentpanga kinnitus välismakse teostamise kohta või teavituse koopia väljastamine (SWIFT koopia) 10-20 EUR
Rahaliste vahendite piirangute infosüsteemi (PLAIS) tasu Infosüsteemi tasu + 1 EUR
(Paysera kohustus tasu debiteerimiseks)

* Ülekande tühistamise korral: tagasimakse tegemiseks on vajalik saaja nõusolek. Tagasimakse võib võtta kuni kuu aega (SEPA kuni 10 päeva). Mõnikord võidakse kogu tagastatud summa tagasi maksta, sõltuvalt saaja panga või korrespondentpankade rakendatavatest tasudest. Ülekande tühistamise algatamise eest võetakse alati teenustasu.

** Hind sõltub korrespondentpanga rakendatavatest teenustasudest.