Управление на сметка и идентификация на физически лица

Таксата за управление на сметка се начислява само когато клиентът изобщо не използва сметката за период от поне 2 години. Тази такса се използва за покриване на административните разходи на неизползваната сметка, докато сметката остане без налични средства и бъде закрита автоматично. Клиентът винаги бива информиран на всичките ни известни имейл адреси за таксата, която ще бъде начислена.

Услуга Такса
Откриване или закриване на сметка в системата безплатно
Откриване или закриване на сметка в клон на Paysera (само за Литва) 10,00 EUR
Управление на сметка безплатно
Управление на сметка, когато клиентът не е влизал в своята сметка или не е извършил поне една платежна операция в рамките на 2 години* 2,00 EUR / месец
Такса за превод/управление на средства на починал клиент 10,00 EUR

* Ако сметката е без налични средства или средствата са изчерпани след прилагане на таксите, сметката ще бъде закрита. Клиентът ще бъде информиран 2 седмици преди сметката да бъде таксувана и още веднъж преди закриването на сметката.

Идентификация на клиент

Идентификацията е необходима за достъп до всички възможности на Paysera сметка. Всеки избран метод за идентификация е безплатен.

Метод за идентификация на клиент Важна информация
Идентификация на клиент в офис на Paysera (само за Литва) Трябва да предоставите лична карта или паспорт.
Идентификация на клиент чрез качване на документи за самоличност в системата Ще можете да сканирате документите си за самоличност (лична карта или паспорт), необходими за идентификация с мобилното приложение на Paysera
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че при предоставянето на нашите услуги се ръководим от подхода за оценка на риска и се стремим да прилагаме правилно принципа „Опознай своя клиент“, поради което преди откриване на Paysera сметка може да Ви помолим да предоставите допълнителни документи и/или писмени обяснения, различни от посочените по-горе.След като клиентът (потребителят) прекрати Генералното споразумение, остатъкът по сметката му може да бъде преведен по банкова сметка (в банка в Литва), открита на името на клиента, или да се изплати в брой в офиса на "Paysera LT" UAB, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16.