Информация за сметки

Изготвяне на документи за сметки


Документите се изготвят на всички поддържани езици.
 
Услуга Такса
Генериране на извлечение по сметка в системата чрез Интернет Безплатно
Извлечение по сметка до 25 страници, заверено с печат и подписано от "Paysera LT" UAB 2,00 EUR
всяка допълнителна страница струва 0,03 EUR
Писмено потвърждение от "Paysera LT" UAB за изпълнен превод 2,00 EUR
Копие от превод, заверено с печат и подписано от "Paysera LT" UAB 1,00 EUR
2,00 EUR за български фирми
Извлечение за открити сметки и техния баланс, заверено с печат и подписано от "Paysera LT" UAB 1,00 EUR
5,00 EUR за български фирми
Извлечения за одит 10,00 EUR
25,00 EUR за български фирми
Други извлечения и документи 2,00 EUR
Изпращане на документи чрез препоръчана поща в Европа 3,00 EUR
Изпращане на документи чрез препоръчана поща извън Европа 7,00 EUR
Изпращане на документи чрез DHL Свържете се с отдел "Обслужване на клиенти" за цена
Издаване на удостоверение за закриване на сметка за български фирми 10 EUR

УСЛУГИ за фирми регистрирани в Грузия или физически лица с адрес на пребиваване в Грузия

Услуга Такса
Издаване на удостоверение за баланс по банкова сметка (активна сметка) 10 GEL
Издаване на удостоверение за баланс по банкова сметка (закрита сметка) 20 GEL
Издаване на уведомление за наличие/липса на задължения към банката (активна сметка) 10 GEL
Издаване на уведомление за наличие/липса на задължения към банката (закрита сметка) 20 GEL
Удостоверение от банката според нуждите на клиента 20 GEL
Получаване на извлечение от банковата програма (активна сметка) free
Получаване на извлечение от банковата програма (закрита сметка) free
Получаване на извлечение за депозит/кредит (активен) free
Получаване на извлечение за депозит/кредит (след закриване/прекратяване на договор) 5 GEL
Получаване на извлечение на английски език (превод) (активна сметка) 30 GEL
Получаване на извлечение на английски език (превод) (закрита сметка) 40 GEL
Получаване на извлечение от банковата програма (за транзакции, по-стари от 2 години) (активна сметка) 10 GEL
Получаване на извлечение от банковата програма (за транзакции, по-стари от 2 години) (закрита сметка) 20 GEL
Документ за транзакции до 1 месец назад free
Документ за транзакции за период от 1 месец до 2 години (активна сметка) 5 GEL
Документ за транзакции за период от 1 месец до 2 години (закрита сметка) 10 GEL
Издаване на документ от транзитна сметка – за транзакции до 2 години назад 20 GEL
Издаване на документ от транзитна сметка – за транзакции над 2 години назад 30 GEL
Заявка за копие на документ от архива 30 GEL
Проверка на банкноти > 5 банкноти 0.1% min.10 GEL
Приемане на повредена чуждестранна валута N/A
Приемане на щатски долари и монети в евро N/A