PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 18.11.2015

Препоръки за получаване на плащания

Препоръки за установяване на нелегални покупки(измами)

Обстоятелства, които пораждат съмнения за незаконно ползване на платежна карта:

 • Клиентът купува популярни, лесно продавани се стоки (например телефони, компютри);
 • Клиентът закупува няколко броя от една и съща стока наведнъж или в няколко покупки;
 • Клиентът изисква доставката да бъде извършена по възможно най-бързия начин и е готов да избере най-скъпия начин за доставка;
 • Много незаплатени поръчки за намаляващи количества и последната е заплатена;
 • Стоката, заявена от Клиента, не е налична, но той иска който и да било модел, като посочва бързата доставка като най-важна;
 • Стоките се доставят до терминали на самообслужване или по други начини, при които клиентът не може да се идентифицира изцяло или безспорно (не се препоръчва);
 • Стоките се доставят в чужбина, когато интернет магазинът е насочен главно към локалния пазар;
 • Купувачът е чужденец и закупува стоки с доставка или до поискване в Република Литва;
 • Новорегистриран Клиент прави много различни поръчки (може би дори с различни карти) с доставка на един и същ адрес;
 • Поръчки, за които се използва временен ( например 10minutemail.com) адрес на електронна поща;
 • TКлиентът използва прокси IP (опитва се да прикрие своето местоположение).

Възможни действия на търговеца:

 • Търговецът изисква от Клиента да предостави копие на документа си за самоличност и/или на платежната си карта(като изтрие/промени част от номера на картата) и/или изисква да предостави извлечение от електронното банкиране, където подозрителната операция е извършена;
 • PAYSERA, заедно с параметъра „сметка“ предава и част от номера на картата(например 676376XXXXXX9577) и търговецът може да сравни информацията;
 • В интернет (например http://www.binlist.net/) държавата на картата може да бъде установена по първите 6 цифри от номера ѝ, които са предадени с параметъра „сметка“ (Банков идентификационен номер – „BIN"). Търговецът сравнява информацията с държавата на купувача, установена по IP;
 • Доставката на стоки се ограничава временно, доколкото измамните действия, в 90% от всички случаи се идентифицират в рамките на до 2 дни.

Допълнителни действия, които могат да бъдат извършени от PAYSERA:

 • Да не се обслужват карти, които са издадени в САЩ, Канада или други неблагоприятни държави. Ако проектът е предвиден за локалния пазар, достатъчно е да се забранят съседните държави и държави с голям брой емигранти. 70-80% от измамите с платежни карти са извършени с платежни карти издадени в САЩ и Канада.

Този документ има препоръчителен и обяснителен характер и целта му е само да помогне на търговците да идентифицират/избягват неправомерни транзакции, като в никакъв случай тези препоръки не могат да бъдат считани за всеобхватни и посочващи всички възможни мерки, които биха помогнали на търговеца да идентифицира/избегне измамни транзакции. Търговецът е отговорен и трябва да предприеме всички възможни мерки за да идентифицира/избегне измамни транзакции. Paysera не носи каквато и да била отговорност, ако търговецът не успее да идентифицира/избегне измамни транзакции, докато действа в съответствие с тези препоръки.