PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 01.10.2017

Мобилно приложение Paysera Retailers

Основни понятия:

Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa.

Paysera приложение – a мобилно приложение за управление на Paysera акаунт, инсталирано и използвано на мобилни устройства.

Приложение Paysera Retailers – мобилно приложение за получаване на плащания към Paysera сметка от Търговци, инсталирано и използвано на мобилни устройства.

Идентификатор на Търговец – QR (уникален визуален код) или баркод, предоставен в Точка на продажба, служещ за идентифициране на Точката на продажба и позволяващ с помощта на мобилно устройство да се покаже информация за стоките или услугите, поръчани от Клиента в Точката на продажба и тяхната цена.

Основни условия за ползване

1. Приложението Paysera Retailers осигурява възможност за Търговците да получават плащания за стоки и услуги в Точките на продажба от Купувачи, които ползват приложението Paysera. 

2. За да използва приложението Paysera Retailers, Търговецът трябва да изтегли и инсталира приложението Paysera Retailers на своето мобилното устройство.

3. Изтеглянето и използването на приложението Paysera Retailers е безплатно. Клиентът трябва да се увери, че той/тя сваля и инсталира приложението Paysera Retailers на своето мобилно устройство само от уеб сайтове, посочени от Paysera.

4. При използване на приложението Paysera Retailers за Търговеца са приложими всички условия на Генералното споразумение и условията, залегнали в Допълнението "Получаване на плащания в Точки на продажба".

5. Търговец (или лица, упълномощени от него) влиза в системата на приложението Paysera Retailers, използвайки потребителското име и парола за акаунта си.

6. С помощта на приложението Paysera Retailers Търговецът може да възстановява суми от плащания, съгласно условията, избрани и посочени в Проекта.

7. Търговецът поема пълна отговорност за безопасното, оторизирано и целесъобразно използване на устройството на Търговеца, на което е инсталирано приложението Paysera Retailers, за подходящо инструктиране на лицата, упълномощени да приемат плащания за услуги и стоки, както и за надлежното им оправомощаване.

8. Плащане на стоки или услуги чрез приложението Paysera Retailers може да се извърши по следния начин:

8.1. Сумата за стоките или услугите се въвежда в устройството (касов апарат или мобилно устройство) на Търговеца, на което е инсталирано приложението Paysera Retailers, и идентификаторът на Търговеца се генерира за конкретните стоки или услуги, избрани от Купувача. Търговецът предоставя идентификатора на Купувача, за да бъде сканиран.

8.2. Купувачът сканира идентификатора на Търговеца, предоставен в Точката на продажба на Търговеца, използвайки приложението Paysera на своето мобилно устройство, вижда сумата за плащане и потвърждава плащането за посочените стоки или услуги.

8.3. Статусът на платежната операция се показва на устройството на Търговеца. Ако операцията е успешна, се извършва паричен превод от Paysera сметката на Купувача към Paysera сметката на Търговеца и Търговецът може да предаде стоките или да предостави услугите на Купувача.