Такси за допълнителни услуги, свързани с преводи

Повечето услуги на Paysera се предоставят на клиентите в размера на тяхната себестойност. Обикновено себестойността включва само таксите, начислявани от нашите партньори, но понякога предоставянето на услуги изисква и много човешки ресурси и това налага допълнително таксуване.

Услуга Такса
Заверяване на парични средства по сметката, съгласно инструкции Безплатно
Такса за невалидно захранване на сметка при некоректно попълнено основание за превод (не в съответствие с инструкциите) 1,00 EUR
Такса за невалидно захранване на сметка, когато е извършено към банка, различна от посочената в инструкциите 1% максимум 15 EUR + актуални такси

1% + актуални банкови такси (за български банки.)
Такса за възстановяване на средства, когато плащането не може да бъде заверено по сметката на получателя (напр. поради некоректни данни за плащането) 1,00 EUR + реалните банкови разходи
Уточняване на данни/отмяна*/проверка на международен превод, когато преводът вече е излъчен от системата на Paysera 10 EUR + реалните банкови разходи
(from 10,00 EUR до 80,00 EUR)**
Отмяна на SEPA превод* 2,00 EUR, когато все още не е излъчен от системата на Paysera
10,00 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
22EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
Отмяна на превод SEPA Instant * 10,00 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera, но не са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
22 EUR, когато преводът е излъчен от системата на Paysera и са изминали 15 календарни дни от момента на излъчването му
Такса за връщане на вътрешен превод (между потребители на Paysera 2 EUR
Потвърждение за изпълнение на международен превод от банката кореспондент или предоставяне на копие от уведомлението (копие от SWIFT) от 10,00 EUR до 20,00 EUR
Такса на информационната система за ограничаване на парични потоци (PLAIS) Такса на информационната система + 1,00 EUR
(такса на Paysera за принудителен дебит)

* В случай на отмяна на превод: срокът за възстановяване на суми зависи от потвърждението на получателя за връщането на средствата. Връщането на средства може да отнеме до един месец (за SEPA преводи - до 10 дни). Може да не бъде възстановена цялата сума - банката на получателя и/или банките кореспонденти може да начислят такси. Комисионната за иницииране на отмяна на превод се начислява винаги.

** Цената зависи от таксите, прилагани от банката кореспондент.