Откриване на фирмена Paysera сметка

Започнете да приемате плащания за Вашия бизнес, възползвайте се от изгодни валутни курсове и правете по-евтини преводи. Всичко това и още много с фирмена сметка в Paysera. Изтеглете супер приложението на Paysera и започнете още днес!
#

СТЪПКА 1. Открийте лична сметка в Paysera

 1. Отворете мобилното приложение и изберете Вашия език
 2. Докоснете "Откриване на сметка"
 3. Въведете телефонния си номер
 4. Създайте парола
 5. Поставете отметка, че приемате условията
 6. Потвърдете номера на телефона си
 7. Създайте силен ПИН код
 8. Активирайте опциите за Touch ID (пръстов отпечатък) или Face ID (лицево разпознаване)

Регистрацията е завършена!

#

СТЪПКА 2. Проверка и идентификация

 1. Докоснете известието, за да завършите процеса по идентификация
 2. Въведете имейл адреса си и попълнете получения код за потвърждение
 3. Попълнете въпросника
 4. Потвърдете, че информацията е правилна и завършете идентификацията
 5. Изберете държавата на издаване на документа за самоличност и вида на документа
 6. Подгответе документа за самоличност и го снимайте
 7. Снимайте и себе си (селфи)

Честито! Вашата лична сметка е открита. Сега използвайте същите данни за вход, за да влезете в системата и да откриете фирмена сметка.

#

СТЪПКА 3. Откриване на фирмена сметка

Фирмената сметка може да бъде открита от управителя на фирмата или упълномощено лице.

Чрез приложението:

 1. Докоснете иконката за настройки ⚙️ и изберете "Фирмени сметки" > "Откриване на фирмена сметка".
 2. Изберете държавата на регистрация и въведете идентификационния код.
 3. Попълнете въпросника за юридическо лице.

Чрез браузър:

 1. Кликнете върху иконката на Вашия профил и изберете "Откриване на фирмена сметка".
 2. Изберете държавата на регистрация и въведете идентификационния код.
 3. Попълнете въпросника за юридическо лице.

В случай, че:

 • Сметката се открива от упълномощено или чуждестранно лице
 • Дружеството не е ООД или ЕООД
 • Имената на управляващия не съвпадат с Търговския регистър (в системата на Paysera е вписан само с две имена или изписването е с латински букви)

 • Изберете „Друга държава“ и приложете следните документи:

  • Актуално състояние от Търговския регистър
  • Устав или Дружествен договор
  • Книга на акционерите или Протокол от последното Общо събрание на акционерите (ако е АД)
  • Пълномощно по образец на Paysera
#