Ограничения за извършване на преводи

По-долу са посочени причините и получателите, които възпрепятстват преводите от системата Paysera към конкретни сметки.

Предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма.

Забрана за сътрудничество с юридически, физически лица, бенефициенти от тези държави и изпълняване на преводи:

 • Афганистан
 • Бахамски острови
 • Ботсвана
 • Централноафриканска република
 • Куба
 • Гана
 • Гвинея
 • Гвинея-Бисау
 • Гаяна
 • Иран
 • Ирак
 • Северна Корея
 • Лаос
 • Ливан
 • Либия
 • Мианмар (Бирма)
 • Сомалия
 • Южен Судан
 • Судан
 • Сирия
 • Тринидад и Тобаго
 • Уганда
 • Вануату
 • Йемен
 • Зимбабве
 • Русия
 • Венецуела

Нормативната уредба на страната на получателя.

Тъй като Paysera не е банка, Paysera често се показва на получателя като платец, докато реалният платец (Вие) е посочен в детайлите за плащането. Поради това чрез Paysera не могат да бъдат изпълнявани преводи към държави, където законът забранява преводи от трети лица. Държави, в които вътрешните регламенти не допускат преводи чрез Paysera:

 • Беларус*

* С изключение на преводи в EUR към банки в Беларус със следните SWIFT кодове: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX.

Технически пречки.

Paysera използва международния стандарт за идентификация на номера на банкови сметки (IBAN) само за стандартни (не спешни) преводи в евро към държави от SEPA. За преводи в други валути и към други държави се използва номер на Paysera сметка (EVPxxxxxxxxxxxx).В резултат на това системите на някои институции на други държави не могат да идентифицират действителния платец и преводите към тези системи чрез Paysera не се изпълняват. Поради различния формат на сметка, Paysera не изпълнява преводи към следните институции:

 • Държавна данъчна инспекция на Полша.


Настоящият списък не е окончателен и може да бъде изменен и допълнен от Paysera без предварително уведомяване. 
Ако не може да бъде изпълнен превод към Вашата посочена сметка, системата ще Ви информира в момента на превода.
Обратно към списъка