PDF
Обратно към списъка

Декларация за поверителност на платежна карта Visa

Contis Financial Services Limited или Finansinės paslaugos “Contis“ UAB (“ние”, “нас” или “наш/-а”) се ангажира да защитава и зачита Вашата поверителност.

Тази Декларация, заедно с Общите условия за сметка към платежна карта Visa и всички други документи, посочени в тях, определя основата, на която всички лични данни, които събираме от Вас или които събираме за Вас на уебсайта на Paysera ("Уебсайта"), в мобилното приложение на Paysera ("Приложението") или когато комуникирате с нас по имейл, телефон или поща, ще бъдат обработени от нас.

Ние ще бъдем администраторът на Вашите лични данни, които ни предоставяте или които ние събираме за Вас. Това означава, че ние носим отговорност за това как да съхраняваме и използваме Вашите лични данни и сме длъжни да Ви уведомяваме за информацията, съдържаща се в тази Декларация. Моля, прочетете внимателно документа, за да разберете нашите виждания и практики по отношение на Вашите лични данни и как ще се отнасяме спрямо тях. Общите условия на Вашата сметка ще идентифицират коя компания на Contis е администратор на Вашите лични данни.

Тези данни може да ни бъдат предоставени от наш клиент Paysera LT UAB, който предоставя Уебсайта или Приложението за целите на заявяването на сметката и предоставянето на някои услуги по сметката. Paysera LT UAB е независим администратор на данни и също така ще действа като обработващ лични данни. За допълнителна информация относно вида лични данни, които споделяме с клиента и използваните от тях данни, вижте по-долу раздела на тази Декларация, касаещ споделянето на данни. Необходимо е също да прочетете и Декларацията за поверителност на клиента, която е достъпна на Уебсайта и в Приложението.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез данните, предоставени в края на тази Декларация в раздела „Връзка с нас“.

Осигуряване на законното използване на Вашите лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни само когато имаме законово основание за това. Обикновено ще използваме Вашите данни само:

 1. където е необходимо да сключим и/или да изпълним договор с Вас (например за откриване на сметка и предоставяне на нашите услуги към Вас);
 2. по начин, който може разумно да се очаква като част от управлението на нашия бизнес и който не засяга съществено Вашите интереси, права или свободи. Например, може да събираме техническа информация за Вас, когато посещавате нашия Уебсайт или Приложение, за да подобрим Вашето преживяване на Уебсайта или Приложението. Моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, в случай, че желаете да получите допълнителна информация;
 3. за да спазваме нашите законови задължения. Например, да предаваме данни за лица, които са замесени в измами и да извършваме проверки във връзка с изпирането на пари;
 4. в някои случаи, когато сте ни предоставили съгласие да използваме Вашите данни, например при абониране за нашия имейл бюлетин.

Допълнителни подробности за това как ще използваме личните Ви данни са предоставени по-долу.

Каква информация събираме от Вас и как я използваме

Когато заявявате откриване на сметка

Когато заявявате откриване на сметка в Уебсайта или Приложението, трябва да получим някои или всички от следните Ваши данни:

 • Име
 • Адрес по местоживеене (настоящ и предишен)
 • Име на фирма
 • Седалище на фирма
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Имейл адрес
 • Телефонни номера
 • Номера на документи за самоличност, като паспорт, шофьорска книжка или лична карта
 • Ваша снимка

Ще използваме тази информация за целите на обработката на Вашето заявление и в случай, че молбата Ви бъде одобрена, за откриване и управление на Вашата сметка и предоставяне на каквито и да е продукти или услуги, които заявите. В случай, че сте заявили своето съглсие, ще Ви изпращаме и нашия бюлетин по електронната поща.

Няма да можете да кандидатствате за откриване на сметка или да поръчате продукти или услуги от нас, без да предоставите тази информация.

Тази информация може да ни бъде предоставена от клиента - ние ще станем администратор на информацията, след като я получим от клиента.

Проверки за измами и пране на пари

За да обработим Вашето заявление и преди да изпълним Вашата поръчка и да Ви предоставим услуги, стоки или финансиране, ние ще използваме предоставената от Вас информация, за да открием Вашата сметка, за да предприемем проверки с цел предотвратяване на измами и пране на пари и може да има нужда да потвърдите самоличността си. Това може да включва споделяне на личните Ви данни с агенции за предотвратяване на измами. Ще продължим да извършваме тези проверки редовно, докато сте наш клиент.

Когато ние и агенциите за предотвратяване на измами обработваме Вашите лични данни, правим това въз основа на обстоятелството, че имаме легитимен интерес да предотвратим измами и пране на пари и да проверим самоличността, за да защитим нашия бизнес и да спазим законодателството, което е приложимо за нас. Подобно обработване също е и договорно изискване за услугите или финансирането, които сте поискали.

Ние и агенциите за предотвратяване на измами може също да дадем възможност на правоприлагащите органи да имат достъп и да използват Вашите лични данни за откриване, разследване и предотвратяване на престъпления.

Агенциите за предотвратяване на измами могат да съхраняват Вашите лични данни за различни периоди и ако се счита, че представлявате риск от измама или пране на пари, Вашите данни може да се съхраняват до шест години.

Автоматизирани решения

Като част от обработката на Вашите лични данни, решенията могат да се вземат с автоматизирани средства. Това означава, че може автоматично да решим, че представлявате риск от измама или пране на пари, ако:

 • нашата обработка разкрива, че поведението Ви отговаря на поведението на лица, ангажирани с измами или пране на пари; или в случай, че поведението Ви влиза в противоречие с Ваши предишните изявления; или
 • изглежда, че умишлено сте скрили истинската си самоличност.

По отношение на автоматизираното вземане на решения имате права: ако желаете да получите повече информация, моля свържете се с нас, като използвате данните по-долу.

Последици от обработката

Ако ние или агенция за предотвратяване на измами установим, че съществува риск от измама или пране на пари, можем да откажем да предоставим услугите и финансирането, които сте поискали, или да преустановим да Ви предоставяме съществуващи услуги.

Агенциите за предотвратяване на измами ще съхраняват запис на всякакъв риск от измами или пране на пари и това може да доведе до отказ на други да Ви предоставят услуги, финансиране или работа. Ако имате нужда от допълнителни уточнения по този ръпрос, моля свържете се с нас чрез данните з аконтакт, предоставени по-долу.

Освен описаната по-горе автоматизирана обработка, ние няма да извършваме единствено автоматизирано вземане на решения, използвайки Вашите лични данни.

Когато се свързвате с нас

Когато се свързвате с нас, ще е нужно да събираме лични данни за Вас, за да потвърдим Вашата самоличност за целите на сигурността на данните, преди да Ви разкрием каквато и да е информация. Няма да можем да обработим Вашето запитване, освен ако не предоставите информацията, която ни е нужна. Можем да събираме и всички други лични данни, които решите да ни предоставите, когато комуникирате с нас. Ще използваме тези лични данни само за целите на разглеждането на Вашето запитване.

Средства, цел и правно основание за обработка на данни

Ние използваме личните Ви данни за различни цели, свързани с ползването от Ваша страна на сметката и услугите. Ще обработим Вашите данни, когато имаме законово основание за това. Обикновено ще използваме Вашите данни само:

 1. където е необходимо да сключим и/или да изпълним договор с Вас. Например, за да откриете своя сметка и да Ви бъдат предоставяни платежни услуги;
 2. по начин, който може разумно да се очаква като част от управлението на нашия бизнес и който не засяга съществено Вашите интереси, права или свободи. Например, за да подобрим начина, по който управляваме и обработваме Вашите плащания;
 3. за да спазваме нашите законови задължения. Например, за да се предоставят данни за лица, които са замесени в измами и за целите на извършване на проверки срещу изпирането на пари .

Използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • за да откриете и управлявате Вашата лична сметка при нас;
 • за обработка на платежни транзакции от и към Вашата сметка;
 • за извършване на необходимите проверки на Вашата самоличност и за наблюдение на използването на Вашата сметка при проверка за измама;
 • за да се улесни използването на Вашата сметка;
 • за комуникация с Вас и да Ви бъде предоставено съответното клиентско обслужване;
 • да споделяме информация с нашите доставчици и други трети страни (като банкови институции, посредници за плащания и картови оператори), когато е необходимо.

Таблицата по-долу представя допълнителна информация за целите, за които използваме Ваши данни, съответните методи за събиране и правното основание, на които се обосновава използването на данните.

ЦЕЛ
ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

Откриване и управление на Вашата сметка

 • за заявяване и откриване на Вашата сметка
 • за администриране и управление на Вашата смета
 • за запазване на информацията за Вашия профил

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме нашите услуги към Вас.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Извършване на проверки на самоличност и за измами
 • за извършване на необходимите проверки на Вашата самоличност и за да Ви позволим да използвате сметката и картата си

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при коректно предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме нашите услуги към Вас и как се справяме с финансовите престъпления.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Улесняване на ползването на Вашата сметка и карта

 • за администриране на Вашите финансови транзакции (напр. плащания, възстановяване на суми, cashback, преводи и др.)
 • за предоставяне на детайли за Вашите транзакции
 • за запазване на записи за Вашите транзакции и движения на парични средства

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме нашите услуги към Вас .

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Наблюдаване на Вашето ползване на сметката и картата, за да се установи неправомерно поведение (поведение с цел измама)
 • за разкриване и предотвратяване на финансови престъпления
 • за изпълнение на нашите законови и регулаторни задължения
 • за управление на риска за нас, Вас и другите ни потребители

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при коректно предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме нашите услуги към Вас и как се справяме с финансовите престъпления.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Комуникация с Вас и предоставяне на клиентско обслужване
 • за разследване на Ваша жалба или запитване
 • за да Ви предоставим важна информация или да информираме за промени във Вашите условия

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме услугите си към Вас.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Споделяне на данни с нашите доставчици и други трети страни (като банкови институции, посредници за плащания и картови оператори), когато е необходимо
 • Прегледайте раздел Разкриване на Вашата информация за повече детайли

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме услугите си към Вас.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Споделяне на данни с Paysera LT UAB, за да може Paysera LT UAB да:
 • администрира, управлява и предоставя приложението и уебсайта на Paysera LT, управлява отношенията си с Вас и доставя подходящо съдържание за Вас
 • анализира и разработва други продукти и услуги
 • предоставя клиентско обслужване по отношение на сметката, картата и плащанията

За изпълнение на нашите договорни задължения към Вас при предоставяне на сметката и услугите.

Нашите законни интереси да изпълняваме и подобряваме услугите си към Вас.

Нашите законови задължения за спазване на разпоредбите, които се отнасят за нас.

Информация, която получаваме от други източници

Ние също така работим в тясно сътрудничество с трети страни (включително агенции за проверка на самоличността, маркетингови агенции и агенции за предотвратяване на измами) и може да получаваме информация за Вас от тях за целите на проверката на самоличността, маркетинга и предотвратяването на измами.

Промяна на целта

Ние ще използваме Вашите лични данни единствено за целите, за които сме ги събрали, освен ако основателно не преценим, че трябва да ги използваме по друга причина и че причината е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме личните Ви данни за цел, която не е свързана с с първоначалната, обикновено ще Ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да го направим.

Разкриване на Вашата информация

Ще разкрием Вашата информация на:

 • Агенции за предотвратяване на измами, служби за проверка на самоличността и други организации с цел предотвратяване на измами и пране на пари. Например, ние споделяме Вашите лични данни с CIFAS, когато извършваме нашите проверки за предотвратяване на измами и пране на пари и в случай, че подозираме, че сте въвлечени в неправомерна дейност, целяща измама;
 • Нашите компании от групата - за целите на обработка на транзакции и предоставяне на услуги, свързани с Вашата сметка;
 • Доставчици на услуги трети страни и агенти, като например :
  • ИТ компании, напр. SherWeb, които предоставят услуги за хостинг на данни;
  • телефонни компании, напр. Talkdesk, които предоставят нашите телефонни системи;
  • платежни схеми, напр. Visa, които са нашият доставчик на платежни карти;
  • производители на карти, напр. TAG, които са един от нашите одобрени производители на карти;
  • одитори, напр. ECSC, които проверяват нашето съответствие със стандартите PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните за платежни карти);
  • наши дистрибутори и агенти, които Ви предоставят услуги, свързани със сметката и картата
 • за да ни позволите да управляваме нашия бизнес и да Ви предоставяме продуктите и услугите;
 • В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, на бъдещия продавач или купувач на този бизнес или активи;
 • Ако Contis Financial Services, Finansinės paslaugos "Contis" UAB или по същество всичките им съответни активи са придобити от трета страна - към придобиващата трета страна; или
 • Трета страна, ако сме длъжни да разкрием или споделим Вашите лични данни, за да отговорим на законови задължения или за да приложим нашите Общи условия и други споразумения, или за защита на правата, собствеността или сигурността на Contis Financial Services Limited, Finansinės paslaugos "Contis" UAB, нашите клиенти или други лица.
 • Защита на Вашата информация

  Вашите данни са защитени чрез криптиране, защитни стени и технологията Secure Socket Layer (SSL). Това е стандартна технология за криптиране, която управлява сигурността на съобщенията, предавани през Интернет. Когато получим Вашите данни, ние ги съхраняваме на защитени сървъри, до които имаме достъп само ние. Съхраняваме Вашите пароли, използвайки еднопосочно криптиране, което означава, че Вашата парола не ни е известна.

  Съхранение на Вашите данни в и извън ЕИЗ

  Нашият доставчик (трета страна) на хостинг на данни използва сървъри, разположени в Обединеното кралство и Европа, за да съхранява лични данни. В резултат на това, когато използвате Уебсайта или Приложението за извършване на транзакции или актуализиране на информацията за Вашата сметка, личните Ви данни могат да бъдат прехвърлени към Обединеното кралство, което се намира извън Европейската икономическа зона, и по този начин не се регулира от европейското законодателство за защита на данните.

  Въпреки това, Finansinės paslaugos "Contis" UAB е сключила стандартни договорни клаузи на ЕС с трета страна или компания от групата, за да защити личните данни, които се обработват или съхраняват в Обединеното кралство. Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Декларация, когато се прехвърлят, съхраняват или обработват по този начин.

  Всеки път, когато агенциите за предотвратяване на измами прехвърлят Вашите лични данни на получателите на тези данни извън Европейската икономическа зона, те прилагат стандартните договорни клаузи на ЕС, приети от Европейската комисия, за да защитят личните данни при достъп до тях извън Европейската икономическа зона. Те могат също да изискват от получателя да се абонира за международни рамки, предназначени да позволят сигурно споделяне на данни.

  Повече информация за стандартните договорни клаузи на ЕС е налична тук.

  Бъдещи промени

  Всички промени, които правим в нашата Декларация, ще бъдат публикувани на Уебсайта и Приложението и, когато е уместно, ще бъдете уведомени и чрез електронно писмо. Моля, проверявайте редовно за наличието на актуализации.

  Запазване на Вашите данни

  Ние ще запазим Вашите лични данни, докато продължите да използвате услугите ни. След това можем да съхраняваме Вашата информация за допълнителен период, който е позволен или се изисква, съгласно приложимото законодателство. Например:

  • Ако имате сметка при нас, Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на осем години след закриване на сметката Ви, в съответствие с нашите задължения съгласно разпоредбите за борба с изпирането на пари;
  • Ако подадете жалба, Вашите лични данни, свързани с тази жалба, ще се съхраняват в продължение на пет години от разрешаването на жалбата с цел защита срещу правни искове; и
  • Ако изпълните транзакции по сметката си, Вашите лични данни, свързани с тази транзакция, ще се съхраняват в продължение на седем години от датата на транзакцията, в съответствие със законодателството, приложимо в сферата на данъчното облагане и счетоводството.

  Вашите права

  Законодателството за защита на данните Ви предоставя следните права:

  • да поискате достъп до личните си данни (обикновено известен като „искане за достъп на субект на данни“). Това Ви позволява да получите копие от Вашите лични данни, които съхраняваме, и да проверите дали ги обработваме законно;
  • да поискате корекция на личните си данни, които съхраняваме. Това Ви позволява да коригирате непълна или неточна информация;
  • да поискате личните Ви данни да бъдат заличени. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни там, където сте упражнили правото си да възразите срещу обработката на данните (вижте по-долу);
  • да поискате ограничение на обработването на личните Ви данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни, например ако желаете да установим тяхната коректност или причината за обработването им; и
  • да поискате копие от Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, и правото да ги прехвърлите или да изискате да ги прехвърлим директно на друг администратор;
  • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се основаваме на легитимен интерес (или такъв на трета страна) и по отношение на Вашата конкретна ситуация са налице обстоятелства, поради които желаете да възразите срещу обработването на подобно основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

  Не се заплаща такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на някое от другите права по-горе). Можем обаче да начислим разумна такса, ако заявката Ви за достъп е явно необоснована или прекомерна. Ако са налице подобни обстоятелства, можем да откажем да изпълним искането.

  Може да се наложи да изискаме конкретна информация от Вас, за да ни помогнете да потвърдим Вашата самоличност и да гарантираме Вашето право на достъп до информацията (или да се упражни някое от другите Ви права). Това е друга подходяща мярка за сигурност, за да се гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи.

  Ако сте недоволни от това как са били използвани Вашите лични данни, моля отнесете се към нашите процедури за жалби/оплаквания, които са достъпни, като се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган, който в Обединеното кралство е Службата на комисаря по информацията, а в Литва - Държавната инспекция за защита на данните , които регулират обработването на лични данни.

  Връзка с нас

  В случай, че имате въпроси относно тази Декларация, можете да се свържете с нас, като използвате секцията „Връзка с нас“ на Уебсайта или Приложението или по някой от следните начини:

  По поща на адрес:
  Data Protection Officer
  Contis
  Navigation House
  Belmont Wharf
  Skipton
  North Yorkshire
  BD23 1RL

  Чрез имейл: dpo@contis.com